Petiție

Prin PETIŢIE (Reclamaţie sau Sesizare) se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia o persoană fizică sau juridică, care deţine cel puţin una din calităţile de consumator de servicii sau produse financiare nebancare, investitor pe piaţa instrumentelor şi investițiilor financiare (piaţa de capital), persoană păgubită respectiv contractant sau beneficiar al unei asigurări sau pensii private îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea entităților reglementate, autorizate și supravegheate de A.S.F. pe piaţa de asigurări, pensii private, respectiv instrumente şi investiţii financiare (piața de capital).